Umur Utku Sezer
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Okan Üniversitesi Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Umur Utku Sezer