Nuray Zengin
Bordro ve Özlük İşleri Uzmanı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Muhasebe Bölümü
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi

Nuray Zengin